Sverige är mitt i en intensiv digitalisering där nya tjänster skapar fantastiska möjligheter.
Vi står dock inför en stor utmaning då ett underskott av arbetskraft inom cybersäkerhet riskerar att samhällskritiska tjänster blir sårbara.

SNHT är ett initiativ för att attrahera, identifiera och utbilda framtidens experter inom cybersäkerhet. Initiativet går ut på att etablera ett Nationellt Svenskt Hackinglandslag som ska representera Sverige i den europeiska tävlingen ”European Cyber Security Challenge” där finalen genomförs i mitten av september i Wien.

Genom att skapa ett hackinglandslag hoppas vi skapa ett intresse hos ungdomar att välja en karriär inom cybersäkerhet och bidra till ett digitaliserat Sverige som står emot framtidens hot.